NDC Active Ingredient Australian Tea Tree Oil

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Company Name Product Type
66141-641Thursday Plantation Tea Tree AntisepticOilTopicalIntegria Healthcare BallinaHuman Otc Drug
66141-643Thursday Plantation Tea Tree Antiseptic CreamCreamTopicalIntegria Healthcare BallinaHuman Otc Drug

There are 2 NDC products with the active ingredient AUSTRALIAN TEA TREE OIL.