Allermi Skin Savior

List of products in the National Drug Code with proprietary name allermi skin savior.

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Labeler Name Product Type
81189-101Allermi Skin Savior White PetrolatumCreamTopicalAllermi, Inc.Human Otc Drug